AI GPT-4

Politiky testovacej verzie umelej inteligencie AI GPT-4 sú momentálne neverejné, konzultované, schvaľované a vo vývoji a len so súhlasom správcov ochrany osobných údajov.

WordPress je len „obalom“, všetko podstatné sa deje interne v rámci vzdialeného prístupu.