E-archív obecných kroník

podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. § 3, čl. 6