Kroniky

| podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. § 3, ods. 6 |

Prístup je možný len pre pôvodcu materiálov.

Množstvo – počet našich klientov je limitovaný a definitívne uzavretý.
Nepríjímame už žiadnych ďalších nových klientov, mestá a ani obce.