Zásady ochrany osobných údajov

 1. Naša webová adresa je: https://ekroniky.online/
 2. Komentáre máme zakázané.
 3. Nahrávané materiály neobsahujú vložené údaje (EXIF GPS) a návštevníci webu si nemôžu stiahnuť a zobraziť ľubovoľné dáta z týchto materiálov na webe.
 4. Súbory cookies – nezhromažďujeme a ani neukladáme žiadne osobné informácie o návštevníkoch stránky.
 5. Na našich stránkach, nemáme vložený žiadny obsah z ďalších webov.
 6. Predmetné materiály poskytli samotné obce za účelom ich sprístupnenia.
 7. Nezdieľame s nikým vaše údaje.
 8. Neuchovávame žiadne vaše údaje.
 9. Nikam neposielame vaše dáta.
 10. Môžete požiadať o odstránenie všetkých vašich osobných údajov, ktoré sa prípadne nájdu v sprístupnených materiáloch.
 11. Naša webová stránka je len technickým riešením medzi správcom ochrany osobných údajov – obcou a technickým (IT) spracovateľom – ekroniky.online.
 12. Táto webstránka neslúži na bežné zverejňovanie obsahu.
 13. Všetky práva sú vyhradené. Nezodpovedáme za obsahovú stránku sprístupnených materiálov.
 14. Obec, mesto obdrží svoj prístup k svojim materiálom, ku kronikám, príp. prevedených do Wordu a príp. k ich výstupu v rámci hovoreného slova.
 15. Politiky našej práce sú momentálne neverejné, konzultované, schvaľované, vo vývoji a len so súhlasom správcov ochrany osobných údajov.
 16. Množstvo – počet našich klientov je limitovaný a definitívne uzavretý.
 17. Nepríjímame už žiadnych ďalších nových klientov, mestá a ani obce.
 18. Prístup je možný iba so súhlasom pôvodcu materiálov.