Zásady ochrany osobných údajov

 1. Naša webová adresa je: https://ekroniky.online
 2. Komentáre máme zakázané.
 3. Nahrávané materiály neobsahujú vložené údaje (EXIF GPS) a návštevníci webu si nemôžu stiahnuť a zobraziť ľubovoľné dáta z týchto materiálov na webe.
 4. Súbory cookies – nezhromažďujeme a ani neukladáme žiadne osobné informácie o návštevníkoch stránky.
 5. Na našich stránkach, nemáme vložený žiadny obsah z ďalších webov.
 6. Predmetné materiály poskytli samotné obce za účelom ich sprístupnenia.
 7. Nezdieľame s nikým vaše údaje.
 8. Neuchovávame žiadne vaše údaje.
 9. Nikam neposielame vaše dáta.
 10. Môžete požiadať o odstránenie všetkých vašich osobných údajov, ktoré sa prípadne nájdu v sprístupnených materiáloch.
 11. Naša webová stránka je len technickým riešením medzi správcom ochrany osobných údajov – obcou a spracovateľom – ekroniky.online. Všetky práva sú vyhradené. Nezodpovedáme za obsahovú stránku sprístupnených materiálov a plne rešpektujeme zákony o ochrane a spracovávaní osobných údajov, zákona o archívníctve, zákona o kronikách a výnimiek a práv plynúcich z vyššie uvedeného.
 12. Politiky testovacej verzie umelej inteligencie AI GPT-4 sú momentálne neverejné, konzultované, schvaľované a vo vývoji a len so súhlasom správcov ochrany osobných údajov.