Obec Sebechleby

Erb obce Sebechleby tvoria tri zlaté chleby v striebornom koši umiestnené v červenom štíte.

Obec Sebechleby nachádzajúca sa 13 km južne od mesta Krupina na úpätí Štiavnických vrchov, sa po prvýkrát spomína v listinách z prvej polovice 12. storočia. V jej odľahlej osade s názvom Stará Hora sa nachádza jedinečná pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Chránené sú jednopriestorové a dvojpriestorové vinohradnícke domčeky so stĺpovým podstením, ktoré sú predstavené pred vytesané pivnice do tufu. Osada Stará Hora vznikla niekedy v 16. storočí v čase tureckých výprav a bojov. V tejto zalesnenej oblasti nachádzali útočisko obyvatelia Sebechlieb pred nájazdmi Turkov. Na bývanie si kopali do brala diery väčších rozmerov, kde sa ukrývali pred tureckým nebezpečenstvom. Z tohto obdobia bol odvodený aj názov lokality Stará Hora. V 17. storočí sa začalo v Sebechlebskej oblasti s pestovaním hrozna. Klčovali sa lesné porasty a vysádzali vinohrady. Tak vznikla požiadavka na dobré pivnice na uskladnenie vína. Postupne sa pivnice rozširovali a začali sa stavať nadstavby, ktoré slúžili na obývanie v čase vinohradníckych prác. V roku 1737 bola v jadre osady postavená kaplnka sv. Urbana. Okolie kostola s vinohradníckymi pivnicami a domami – chyžami tvoria malé vretenovité námestie. Záujem o vinohradnícke domy a ich výstavbu pretrváva dodnes. V posledných rokoch sa presadzuje tendencia využívať objekty na rekreačné účely a agroturistiku. Počas návštevy je možná prehliadka pôvodných vinohradníckych pivníc spojená s ochutnávkou vín a špecialít miestnej a slovenskej kuchyne.


Open Book

Kronika obce I.


Open Book

Kronika obce II.


Open Book

Kronika obce III.


Open Book

Kronika obce IV.


Kroniky nové


Pamiatky

  • Súbor ľudových domov a vínnych pivníc v časti Stará Hora, jedná sa o rezerváciu ľudovej architektúry. Nachádza sa západne od obce. Pamiatkovo je tu chránených množstvo objektov.
  • Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela, pôvodne románska jednoloďová stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1233. Kostol bol barokovo upravený v rokoch 1609-1611 a 1724. Kostol prešiel obnovou v roku 1872. V interiéri kostola sa nachádza gotická krstiteľnica. Veža je lemovaná pilastrami a ukončená ihlancovou helmicou. Portál kostola sa skladá z barokového ostenia so supraportou v podobe lomeného segmentu. V tympanóne sa nachádza reliéf s nápisom a mušľa.
  • Súsošie Svätej Trojice, súbor sôch z roku 1904, skladá sa zo stĺpa so sochou Svätej Trojice, pri podnoži stĺpa je umiestnená socha Panny Márie s párom anjelov. Súsošie je ohradené dekoratívnym kovovým oplotením.
  • Prícestné kaplnky Sedembolestnej Panny Márie z roku 1745, sv. Jozefa z roky 1779 a sv. Urbana z prvej tretiny 18. storočia.